Partijen
Grond
Hout
Klei
Zand
Groene Reststromen
Baggerspecie
Granulaat
Leem
Soort Hoeveelheid Milieuklasse Fysischeklasse
Grond 2.500 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 2.000 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 15.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 1.250 m3 Industrie Onbekend
Klei 500 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 5.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 3.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Zand 5.000 m3 Industrie Zand in zandbed (matig)
Zand 1.700 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Grond 3.500 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Klei 3.000 m3 Industrie Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 2.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 25.000 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 1.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Aangeboden partij Gevraagde partij Locatie stortplaatsen & grondbanken