Partijen
Grond
Hout
Klei
Zand
Groene Reststromen
Baggerspecie
Granulaat
Leem
Soort Hoeveelheid Milieuklasse Fysischeklasse
Grond 12.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Klei 35.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Zand 6.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Grond 3.000 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 60.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Klei 15.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 50.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 6.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 5.000 ton AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 8.500 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Granulaat 3.000 ton AW Vrij toepasbaar Menggranulaat
Granulaat 4.000 ton AW Vrij toepasbaar Betongranulaat
Grond 750 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 50.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Leem 25.000 m3 AW Vrij toepasbaar AW Vrij toepasbaar
Zand 4.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Grond 1.700 m3 Onbekend Zanderig
Leem 20.000 m3 Onbekend Onbekend
Grond 1.200 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 2.500 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Klei 225.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Zand 1.128 m3 Wonen Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Leem 5.000 m3 AW Vrij toepasbaar AW Vrij toepasbaar
Granulaat 800 m3 AW Vrij toepasbaar Menggranulaat
Granulaat 600 ton AW Vrij toepasbaar Menggranulaat
Grond 15.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 4.000 ton AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Grond 1.000.000 m3 Industrie Onbekend
Aangeboden partij Gevraagde partij Locatie stortplaatsen & grondbanken