Partijen
Grond
Hout
Klei
Zand
Groene Reststromen
Baggerspecie
Granulaat
Leem
Soort Hoeveelheid Milieuklasse Fysischeklasse
Granulaat 7.000 ton AW Vrij toepasbaar Menggranulaat
Granulaat 1.300 ton AW Vrij toepasbaar AW Vrij toepasbaar
Granulaat 1.000 ton AW Vrij toepasbaar AW Vrij toepasbaar
Granulaat 8.000 ton AW Vrij toepasbaar Menggranulaat
Granulaat 10.000 ton AW Vrij toepasbaar Menggranulaat
Grond 1.500 m3 Onbekend Teelaarde
Grond 40.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 50.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 3.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 30.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 4.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 4.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 3.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Klei 3.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 1.450 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 15.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 150.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Zand 5.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Zand 1.500 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Zand 3.500 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Zand 40.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Zand 9.000 m3 Industrie Zand in zandbed (matig)
Zand 7.500 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Aangeboden partij Gevraagde partij Locatie stortplaatsen & grondbanken